Принц Папа Жан

Откри главата на дявола 2013

СВЕТОВНА СЕНЗАЦИЯ

 ПРИНЦ ПАПА ЖАН ОТКРИ ГЛАВАТА НА ДЯВОЛА

На 23 06 2013 год. (Петдесятница) световно известният художник и писател Академик Професор Принц Папа Жан – Главен Светъл Маг на България, след дълги търсения по манастири и най-вече с медитация откри главата на ДЯВОЛА в България, край Банкя близо до манастир в дупка.

От 19 години Папа Жан е по следите, но след консултация с пророчицата Ванга и собствени прозрения се изпълни пророчеството. Амбицията на Гьоте, Хитлер, Сталин и Материус Розенкроицер е вече артефакт. Принц Папа Жан получи цялата сила и могъщество на Вселената и безкрайната отговорност пред света. Вече се предлагат милиони за находката, но маестрото би заменил главата на Дявола само срещу външния дълг на България. За да може страната ни отново да си върне силата и мощта на народа.

За първи път, в света от гр. Варна , жилищен комплекс , „Чезарино” ,започват тринадесет мистериозни изгаряния на Главата на Дявола с изгаряния на ритуални картини на Маестро Принц Папа Жан. Изгарянията започват на 06.07.2013 год. и ще продължат до 13.12.2013 год. , като те ще се осъществят в различни точки по света

Предсказанията на пророчицата ВАНГА и на Принц Папа Жан,  които бяха направени за Великото Чудо  преди 19 години се сбъднаха…

На присъстващите на изгарянията хора с по слаби нерви и здравословни проблеми се препоръчва да вземат предварително медицински мерки.Но Принц Папа Жан е направил специална енергетична защита и всички могат да са спокойни и щастливи.

С първото ритуално изгаряне на 06.07.2013 год. в жилищен комплекс „Чезарино” се слага великото начало и започва нова епоха в развитието на човечеството , която ще донесе на всички хора по света позитивна енергия , вдъхновение и божествена сила  с добронамереност и любов да бъде сразена окончателно мощта на злото идваща от тъмните дебри на лукавия . Тази нова епоха ще ознаменува победата на доброто и възвишената любов . Като символ на тази победа и като израз на обединението на човечеството вече работи силата на мисълта чрез гениалната творба на маестро Принц Папа Жан „Картината на хилядолетието” , която се подписва от милиони хора по света с положителни послания и която ще полети в космическата изложба заедно с магията запечатана в „Книгата на Любовта” .

„Предстоят тринадесет нощи,                                                                                                      в които греховно влюбените ще преминат                                                                                               през всичките адски кръгове                                                                                                                  и ще достигнат Абсолюта,                                                                                                                     в който трагедията е Рай,                                                                                                                                      а адът е скучното топло,                                                                                                                                                     пред  жаркото легло на ЛЮБОВТА …..”

 

О6.07.2013 год.                                                                     Принц Папа Жан

Comments are closed.