Принц Папа Жан

НАЙ ГОЛЯМАТА КНИГА В СВЕТА „КНИГА НА ВЕЧНОСТТА“” „ВСЕМИРНАТА ГАЛЕРИЯ ПРИНЦ ПАПА ЖАН”

ПРИНЦ ПАПА ЖАН КНИГА НА ВЕЧНОСТТА Всемирната галерия Принц Папа Жан “Всичко е любов” МУЛТИРОМАН

ПРИНЦ ПАПА ЖАН КНИГА ВЕЧНОСТИ ГАЛЕРЕЯ ВСЕЛЕННОЙ ПРИНЦА ПАПА ЖАНА „ВСЕ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ” МУЛЬТИ РОМАН

PRINCE PAPA JAN THE BOOK OF ETERNITY UNIVERSAL GALERY PRINCE PAPA JAN “All is love” A MULTINOVEL

НАЙ ГОЛЯМАТА КНИГА В СВЕТА „КНИГА НА ВЕЧНОСТТА“” „ВСЕМИРНАТА ГАЛЕРИЯ ПРИНЦ ПАПА ЖАН” – СЪСТОЯЩА СЕ ОТ 20013 СТРАНИЦИ.
В този диск имате уникалната възможност да се запознаете с цялостното завършено творчество и идеи на КОСМОПОЛИТА – ОБЕДИНИТЕЛ, световно известният художник и писател – поет, режисьор, целител, философ и мислител Маестро Академик Професор Иван Николов Георгиев Принц Папа Жан „КНЯЗ” на Велика Русия – носител на орден „НОВ ЕЛИТ НА РУСИЯ”– ЧОВЕКА – ГЛАВЕН СВЕТЪЛ МАГ НА БЪЛГАРИЯ. Тук е поставен МЕГА – ПРОЕКТА „ЛЮБОВ БЕЗ ВОЙНА“ – НАЙ ГОЛЯМАТА КНИГА В СВЕТА „КНИГА НА ВЕЧНОСТТА“” „ВСЕМИРНАТА ГАЛЕРИЯ ПРИНЦ ПАПА ЖАН” – състояща се от 20013 страници, световен рекорд за новото познание и милосърдие, които ще бъде предложен за „Книгата на Гинес” – обединение на човечеството чрез изкуство без воина. Тук е поместен и ЕНЕРГЕТИЧЕН ЛИЗИЗЪМ , КРЪГОВАТА ТЕХНИКА НА РИСУВАНЕ И «МОЗЪЧНИЯТ ОМНИЖАНОИЗЪМ – НОВ СТИЛ В СВЕТОВНАТА ЖИВОПИС (И ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА)

Принц Папа Жан основава нов стил в живописта – Енергетичния лизизъм. Като стил на всички стилове енергетичния лизизъм пресъздава светлината, която носи енергията на Вселената. Разлагането на светлинния спектър разлага енергията под формата на цветове. Всеки цвят носи чистотата на основната тухличка на Вселената (Всемирна галерия). Разлагането на светлинния спектър е естественият анализ на Световната енергия. Тя, самоанализирайки се, поражда цветовете като презентация. Цветовете са екзистенциите на естествения самоанализ на Вселената. Ако Енергетичния лизизъм носи името на някакъв стил или техника на рисуване, то то е Човешкото Субективно Повторение от Художника на Световното обективно Самоанализиране на Вселената, чрез която тя самоизобразява Себе си като цветове.

Енергетичния лизизъм като стил за всеобщата Енергетична всеразтворимост на цветовете и формите помежду им, открит от Принц Папа Жан и реализиран чрез картините му, които, приемайки Енергията от екстрасензорната му активност, продължават да я предават като Арт-Терапи-комуникация с положителен лечебен и естетически ефект.

Създава нова егоцентрична философия на понятията. Въвежда нова омнилексика на красноречието. Открива нова поетична алхимия и поетично омнисемантично кредо. Работи върху създаването на моноперсонална изказност и реторичен патос. Създава нови техники на медитация и съзерцание: «Вдишвам Вселената – Издишвам Живописта», «Вдишвам Битието – Издишвам Познанието», Вдишвам Красотата – Издишвам Поезията», Вдишвам Философията – Издишвам Посланията»,
Вдишвам Женската Красота – Издишвам Ероса», Вдишвам Атома – Издишвам Мощта», Вдишвам Злобата – Издишвам Добротата», “Вдишвам Изкуството – Издишвам Вечността».
Принц Папа Жан създава Ново квантово микроскопско биосъзнание в изкуството – «Мозъчен Омнижаноизъм» – техника за рисуване в мозъка на милиарди картини и телепатичното им прехвърляне в пространството. Разработва проекти: за клониране на свръх хора – андроиди, със свръх сетивен биопродукт; проект за продължаване на живота, чрез техники на медитация и съзерцание; проект за трансформиране на памет и съзнание « Вечен живот ».

«Юниверсализмът» е нов прочит и доказателство за вселенската логика и експерименталното отношение на Принц Папа Жан към света, който ни заобикаля. Кръговата техника на рисуване – успешен опит на Папа Жан за смесване на кръговото време, Биоенергията, Вечността на Вселената и Енергията на цветовете.

Изначалността на кръговата техника на рисуване се полага от „Картината на хилядолетието“, с която започва безкрайният цикъл „ВЕЧНО ТВОРЧЕСТВО“, при който във всяка следваща творба се съдържат елементи от предходната картина като спираловидната възходяща повторяемост на кръговото време.

Вече десетки хиляди хора се подписват върху избрани картини на маестрото. Идеята на Принц Папа Жан е цялото човечество да бъде съавтор на платната, които ще полетят във Вселената. Духовното обединение на човечеството чрез голямото изкуство е основната мотивация на Принц Папа Жан за живота в ХХI век. Революционно е откритието на новата техника за движение и оживяване на картините му. Създава повече от 140 часа снимачен материал за картините си, поместен в много филми, които ще се излъчат по редица световни ТВ канали. Ново направление в киното – «АРТМУЛТИГЕН ИМПРЕСИЯ» филми.

«Идеите на картините ми и идеята за Всемирна галерия, а и основният ми девиз: “На красотата – с любов.”, са по-важни от всичко, което съм създал до тук, за да достигна Вечността…”
Жаноизма е духовно – оклултно движение, създадено в България, от Главен Светъл Маг Академик Принц Папа Жан – Руски Княз и Професор по Езотерика и Екстрасензорна Медиаторика в Академията на Джуна. Носител на Орден “Нов Елит” на Русия, лично връчен от световно известната екстрасентка Джуна . Създател на “Енергетичен Лизизъм” – Нов Стил в Живописта. Създател на нов стил в литературата “Мултироман”.

Принц Папа Жан създава Ново квантово микроскопско биосъзнание в изкуството – «Мозъчен Омнижаноизъм» – техника за рисуване в мозъка на милиарди картини и телепатичното им прехвърляне в пространството. Разработва проекти: за клониране на свръх хора – андроиди, със свръх сетивен биопродукт; проект за продължаване на живота, чрез техники на медитация и съзерцание; проект за трансформиране на памет и съзнание « Вечен живот ».

«Юниверсализмът» е нов прочит и доказателство за вселенската логика и експерименталното отношение на Принц Папа Жан към света, който ни заобикаля. Кръговата техника на рисуване – успешен опит на Папа Жан за смесване на кръговото време, Биоенергията, Вечността на Вселената и Енергията на цветовете. Революционно е откритието на новата техника за движение и оживяване на картините на Маестро Принц Папа Жан. Създава повече от 140 часа снимачен материал за картините си, поместен в много филми, които ще се излъчат по редица световни ТВ канали. Ново направление в киното – «АРТМУЛТИГЕН ИМПРЕСИЯ» филми. В този диск са поместени голяма част и фюлмите и клипивете на Маестрото.

BULGARIA:
АРТ – PRINCE PAPA JAN
Prince Papa Jan contact information:
The world-renowned artist, writer and healer Prince Papa Jan Ivan Nikolov Georgiev,
Academician, Professor from Bulgaria.`
Internet site: www.papa-jan.com
Email: papajan_13@abv.bg papajan@abv.bg papajan_l@mail.bg
Skype: princpapajan
Facebook: Ivan Georgiev Prince Papa Jan

You might also like

Comments are closed.